Úvodní stránka Účely, pro které je posudek potřeba Praxe a působnost Co oceňuji (druhy nemovitostí) Jaké jsou potřeba podklady pro vypracování posudku Co možná ještě nevíte Kontaktní adresy, telefon Mapa - kde nás najdete Několik užitečných odkazůOdhady nemovitostí, Semerát Pavel

Několik užitečných odkazů

 

 Site  Adresa
 Komora soudních
 znalců ČR
 http://www.znalci-komora.org
 Česká komora
 autorizovaných
 inženýrů a techniků
 http://www.ckait.cz/
 Cenová mapa Prahy  http://www.praha-mesto.cz/(rhl4vz5...
 Právní předpisy
 pro oceňování
 http://www.mujweb.cz/www/lubomir/predpisy/
 Český statistický úřad  http://www.czso.cz
 Geodézie ČR  http://www.geodezie.cz/
 Družicové snímkování
 povrchu Země
 http://terraserver-usa.com/
 Vysoké učení
 technické v Brně
 http://www.vutbr.cz
 ČVUT Praha  http://www.cvut.cz
 Český normalizační
 institut
 http://www.csni.cz/
 Český úřad
 zeměměřičský
 a katastrální
 http://www.cuzk.cz
 Administrativní registr
 ekonomických subjektů
 http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/
 Sbírka předpisů ČR  http://www.sbirka.cz/
 Obec Architektů  http://www.architekt.cz/
 ABF info  http://www.abf.cz/
 Google - vyhledávač  http://www.google.com

 

 

 

 

 

webzdarma.cz