Úvodní stránka Účely, pro které je posudek potřeba Praxe a působnost Co oceňuji (druhy nemovitostí) Jaké jsou potřeba podklady pro vypracování posudku Co možná ještě nevíte Kontaktní adresy, telefon Mapa - kde nás najdete Několik užitečných odkazů


Odhady nemovitostí, Semerát Pavel

Jaké jsou potřeba podklady pro vypracování posudku

 

Podklady potřebné pro ocenění (alespoň orientačně):

 • výpis z listu vlastnictví
 • kopie katastrální mapy (případně pozemkové)
 • zjištění stáří všech objektů
 • geometrické plány
 • dokumentace ke stavbám
 • korespondence se stavebním úřadem
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • dříve vypracované znalecké posudky

 

Podklady pro ocenění pronajatých nemovitostí:

 • roční nájemné bez služeb
 • daň z nemovitosti
 • pojistné
 • náklady na údržbu a správu
 • odpisy
 • nájemní smlouvy na pronajaté nemovitosti

 

Uvedené podklady jsou pouze orientační, posudek od posudku se mohou lišit, proto dáváme přednost dotazům na konkrétní případy.

 

 

 

 

 

webzdarma.cz